Nov 5, 2009

HubUngan EtniK

bAb 1


malaysia menuju status negara maju.

-pencetus pada proses nie peristiwa 13 mei 1969.

-melalui pengalaman, mas tesedar Kemajuan eko x lengkap jika x disertai kestabilan politik.

-kedua2 perlu seimbang agar x timbol konflik.


kepentingan Hubgn Etnik.

-survival sesuatu negara. xterletak semata2 pada pertubuhan ekonomi dan kestabilan politik

tp usaha mengekalkan hubgn etnik yang harmonis.


pengajaran 13 mei.

-rusuhan kaum x menguntung mana2 pihak.

-perlu langkah konkrit tuk erat perpaduan nasional.

-perpaduan xkan tercapai kalu ada rakyt miskin.

-rakyat harus hormati 1 sme lain.


Usaha KerajAan.

-penubuhan jabatan perpaduan negara(jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi nasional.

-pengenalan rukun negara.

-Dasar Ekonomi baru.

-dasar pendidikan kebangsaan.

-dasar kebudayaan kebangsaan.

-pengabungan parti politik.BN.

-ingerasi antara wilayah.


Hubungkait Eko & etnisiti.

-melayu=>nelayan,petani

-cina=>lombg peniagaan.

-india=>estet.


Kenyataan stiglitz.

-hE mrupakan 1 ciri yg corakkan Sistem sosial malaysia.

pemilihan malaysia sbgai pengurusi OIC, NAM bukti prestasi baik eko

dan kstabilan politik dlm acua he yg harmonis.


BaB 2.


3 konsep pntg.

-masyarkat

-budaya

-perpaduan.


Masyarakat.

-Kump manusia yg hidup bersama di suatu tmpt dgn aturan & cara tertentu.

BANGSA: Jenis manusia drp 1 asal keturunan @ kump manusia dlm 1 ikatan ketatanegaraan


CIRI-CIRI MASYARAKAT:

- Hidup Berkelompok

- Melahirkan Budaya

- Mengalami perubahan

- Berinteraksi

- Ada Pemimpin

- Terdapat stratifikasi sosial


KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT:

1. Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya.

2. Spy dpt bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.

3. Memahami budaya dan masyarakat lain.

4. Memupuk kerjasama di antara masyarakat.


Bangsa malaysia.

-kenegaraan-patriotik

-kewarganegaraan-wrganegara malaysia

-kebangsaan-kebudayaan kebangsaan


Konsp lain.


Etnik

-Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya

Ras

-Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal

Etnisiti

-Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik

Etnosentrisme

-Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan

etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain

Rasisme

-Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial

terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata

PREJUDIS

-Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang lazimnya tidak

berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka.

STEREOTAIP

-Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik atau gambaran

berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk sesuatu kumpulan etnik

DISKRIMINASI

-Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata


Budaya


Definisi: Cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.


Terbahagi dua:

1) Kebendaan: Peralatan & kelengkapan hidup spt rmh, kereta, perahu, senjata & sebagainya

2) Bukan kebendaan: Kepercayaan, adat istiadat & undang-undang


Perkara penting dalam budaya:

-Agama

-Bahasa

-Adat Resam.


peranan utama budaya.

-bina imej negara

-pupuk kesedaran kebangsaan.


CIRI-CIRI BUDAYA:

- Dipelajari

- Dikongsi

- Diwarisi

- Berubah

- Sejagat

- Perlambangan

- Pandangan semesta


Konsep Perpaduan dan Integrasi


Takrif Perpaduan: Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama


Takrif Integrasi: Satu proses mewujudkan 1 identiti nasional dlm kalangan kumpulan yg terpisah


Jenis-jenis Integrasi:

• Integrasi wilayah: Kurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi & sosial antara wilayah

• Integrasi ekonomi: Mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik

• Integrasi kebudayaan: Usaha pembentukan satu kebudayaan kebangsaan.

• Integrasi sosial: Usaha menyatupadukan rkyt via prgrm sosial (sukan, pendidikan, kesihatan)

• Integrasi pendidikan: Wujudkan sistem pendidikan yg bercorak kebangsaan & sempurna dr segi intelek, rohani, emosi, jasmani & sosial

• Integrasi politik: Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama & pembahagian kuasa politik
Proses asimilasi berlaku apabila terdapat:

1. Etnik yang berbeza budaya.

2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi.

3. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.


Faktor kejayaan asimilasi:

1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.

2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.

3. Kelompok minoriti adalah kecil.

4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.


Faktor penghalang asimilasi:

1. Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.

2. Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain.

3. Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.

4. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minority

0 comments:

Post a Comment